Обясняваме какво е постоянен ток и как работи. Също така, разликата между постоянен и променлив ток.

Постоянният ток е потокът на електрически заряд през проводящ материал.

Какво е постоянен ток?

Нарича се постоянен ток (DC) или постоянен ток (DC) на вид електрически ток, тоест към потока на a електрически заряд през проводящ материал, поради изместване от определено количество от електрони в цялата му молекулярна структура. В случай на постоянен ток, споменатият поток от електрони се характеризира с това, че винаги има една и съща посока на циркулация.

С други думи, постоянният ток предполага непрекъснато преминаване на електрически заряд между две точки на проводника, които имат различен електрически потенциал и заряд, по такъв начин, че той никога не се променя с метеорологично време.

Това се отнася преди всичко до полярността на заряда, а не до неговия интензитет: електрически източник, който е изтощен (като батерия с малък заряд) остава непрекъснат, ако посоката на електрическия поток не се променя: винаги от положително към отрицателно полюс (предоставен по конвенция).

Всяка електрическа верига има тези полюси (положителни и отрицателни) и обикновено се отличава с цветове (съответно червено и черно), за да се предотврати вкарването на електрическия източник назад и обръщането на полярността, което би повредило веригата.

Ето защо на батерии на устройството трябва да върви в правилния полярен ред, за да работи, тъй като има трансформатор-токоизправител, който предотвратява обратния електрически поток.

Във физически (теоретичен) смисъл напрежението на постоянен ток е представено по оста x / y (волтаж във времето), като права линия и без каквито и да било вариации.

Разлика между постоянен и променлив ток

Променливият ток се характеризира с редовно и циклично изменение на неговата величина.

За разлика от постоянния ток, който има същата полярна посока в своя поток Енергия, Променливият ток (AC) се характеризира с редовно и циклично изменение на неговата величина и посока във времето.

Това е типът ток, който обикновено достига до домовете и се използва за различни домашни функции, тъй като е много по-лесен за трансформиране от постоянния ток, като се използват трансформатори, които позволяват ефективно повишаване на електрическото напрежение.

Постоянният ток може да се трансформира в променлив с помощта на токов инвертор: който успява да промени вида на електричество от друга, използвайки серия от трансформатори, на различни нива на напрежение и честота.

!-- GDPR -->