социална структура

Обясняваме каква е социалната структура, произхода на концепцията и четирите централни елемента във функционирането на обществото.

Социалната структура е променяща се и адаптивна организация.

Каква е социалната структура?

На езика на социология, социалната структура се нарича подреждане или начинът, по който се социални отношения между лицата на а общност определени. Тази организация е променлива и адаптивна, точно като индивидите в общността, и действа по начина на а система, с нейните правила, нейните механизми и нейните процеси, както и техните стойности и съдържание.

Социалната структура е вездесъща, тоест обхваща цялото обществотоНо това не е нещо осезаемо, а ред, който индивидите приемат като естествен, собствен или спонтанен. В този смисъл дисциплини като социология, социална психология, социална антропология и др социални науки По подобен начин те се грижат да го направят видимо и да разберат неговия обхват, характеристиките и последствията от него.

По този начин четири централни елемента са извлечени от социалната структура във функционирането на обществото:

  • Нормативни взаимодействия, тоест приетият или правилен начин за правене на нещата в дадено общество, според навик и към закони Й протоколи които регулират социалното взаимодействие според морални ценности, политици и др.
  • Структурите на неравенство, като социални класи, касти и други форми на дискриминация въз основа на икономически, расови, поли др., които овластяват едни и изискват подчинение от страна на други.
  • В институции социални, които са начините на организация, които обществото укрепва във всяко поколение и ценности над другите, като напр. семейство (и някои видове семейства или семейни конформации), политически партии и т.н.
  • Аспектите демографски Й екологична, тоест начините, по които обществото регулира своите прираст на населението и се справят с околната среда. Градска динамика, процеси на миграция, опасенията на общественото здраве, например, те отговарят до известна степен на този елемент от социалната структура.

В концепция на социалната структура се появява за първи път в края на 19 век, в резултат на изследванията на немските философи и социолози Георг Зимел (1858-1918) и Фердинанд Тонис (1855-1936), за да обяснят как в една и съща общност, двама индивида непознати и без никакъв контакт могат да бъдат социално свързани.

Оттогава тази концепция е противоречива в рамките на дисциплината, доколкото има много дебати относно истинското й съществуване, особено от страна на някои социологически течения, които отричат ​​възможността за схващане на социална структура, която обхваща обществото във вашия набор.

!-- GDPR -->