значението на ценностите

Обясняваме какво представляват ценностите и защо са важни за обществото. Също така какви видове ценности съществуват и как се проявяват.

Когато ценностите се споделят от другите, те създават чувство за принадлежност.

Колко важни са ценностите?

Обаждаме се стойности към начало етичен Й морален с когото избираме да ръководим нашите поведение, ръководене в различните области на живота: лична, професионална, емоционална и т.н. Те са основните понятия, които служат като ориентир при формулирането на нашите цели, цели и цели, а също и за вземане на решение.

Ценностите могат да бъдат различни типове: лични, колективни, професионални, организационни, екологични и дълги и т.н. Всеки от тях определя гледната точка, която се разглежда по жизненоважни, важни, трансцендентални въпроси във всяка от тези области на живота.

По този начин стойностите на всеки един (а лице или един организация) се отразяват в видовете действия, които извършвате в живота, и когато са споделени от другите, те създават чувство за афинитет и членство което може да бъде перфектно преведено на синергия и сумата от завещания. Последното е нещо от голямо значение за Бизнес и организации.

В обобщение, ценностите са важни за обществото за следното:

  • Те позволяват да се ръководи човешкото поведение по трансцендентални въпроси, като това какво е добро, лошо, справедливо и несправедливо.
  • Те насърчават чувството за общност, до степента, в която хората със сходни ценности са склонни да се групират, да споделят задачи и да действат заедно.
  • В същото време те позволяват противопоставяне: хората с различни ценности са склонни да се изправят един срещу друг и да заемат противоположни места.
  • Те осигуряват работа трансцендентен смисъл, който го свързва с нещо отвъд самото производство и получаване на заплата.
  • Те насърчават емпатия и хуманизирането на социални отношения, доколкото можем да съзерцаваме ценностите на другите.
  • Те позволяват мобилизирането на големи сектори на обществото в случай на критични ситуации, като например подпомагане на бедните при катастрофи и природни бедствия.
  • Те поддържат организацията на път, предотвратявайки й загубата на първоначалната си мисия за печалба или успех.
!-- GDPR -->