социални потребности

Обясняваме какво представляват социалните потребности, тяхното значение и примери. В допълнение, други нужди на пирамидата на Маслоу.

Нашата социална връзка до голяма степен определя колко сме щастливи.

Какви са социалните нужди?

Социалните потребности са тези, които са свързани с живота в общността, тоест имат отношение към връзката между индивида и индивида група човек, към който принадлежи. С това име американският психолог Ейбрахам Маслоу (1908-1970) кръщава едно от йерархичните нива на човешките нужди, които той предлага в своя пирамидален модел от 1943 г., известен като „пирамидата на Маслоу”.

Като всички живи същества, на хората имаме потребности, които се стремим да задоволим по различни начини. Сред тях социалните потребности заемат важно място, тъй като сме ние стадни същества, тоест сме склонни да живеем в обществото и не сам. Поради тази причина нашата социална връзка до голяма степен определя колко щастливи или нещастни можем да се чувстваме.

В гореспоменатата „Теория на мотивации Човешки” от Маслоу, този тип потребности заема третото стъпало, до което може да се достигне само след задоволяване на физиологични нужди (храна, сън и др.) и сигурност (жилища, защита, Здраве). Така тази междинна стъпка е запазена за нуждите от принадлежност (принадлежност към племето), които се задоволяват чрез афективни връзки от различно естество: приятелски, любящи и т.н.

Тези видове потребности играят жизненоважна роля при оформянето на мрежата на човешката общност. Голяма част от продуктивните усилия на съвременното общество са посветени на задоволяването на тези нужди, въпреки че голяма част от него не могат първо да задоволят основните си нужди. Това е един от парадоксите на съвременния свят, който пирамидата на Маслоу не обяснява.

Примери за социални нужди са:

  • Изграждането на трайни афективни връзки: приятелства, обича.
  • Принадлежност към определена социална група, чиято самоличност споделено е до известна степен.
  • Социално обвързване с други лица, считани за „равни“ или „връстници“, било то по отношение на солидарност, или на компетентност.
  • Упражняване на собствена индивидуална идентичност към групата: да имаш име, да имаш лична история, да имаш място в обществото.

Други нужди според пирамидата на Маслоу

Другите нива на известната пирамида на Маслоу са съставени от нужди от друго естество, като:

  • Физиологични нужди, най-ниското стъпало на пирамидата, което се отнася до това, което е необходимо за гарантиране на оцеляване: храна, вода, сън и т.н.
  • Потребности от сигурност, второто стъпало на пирамидата, което е свързано със защитата на индивида срещу жизненоважни заплахи: болести, хищници, метеорологични елементи и т.н.
  • Нуждите от признателност или уважение, четвъртото стъпало на пирамидата, над социалните нужди и свързани с самочувствие, лична стойност, репутация или, също така, уважение към другите.
  • Нуждите от самореализация, най-високата точка на пирамидата, запазена за нуждите, свързани с жизнената цел, тоест с ролята, която човек лице среща в света, техните цели или Проекти лични и др.
!-- GDPR -->