технологични ресурси

Обясняваме какво представляват технологичните ресурси, какви видове съществуват, тяхното значение и примери. Също така, други видове ресурси.

Технологичните ресурси правят постигането на цел по-лесно, по-бързо или по-забавно.

Какво представляват технологичните ресурси?

Технологичните ресурси са тези елементи от иновация научно-технически, които правят възможна или улесняват някаква работа, особено продуктивна. По-просто, става дума за приноса на технология към другите производствени области на човешко същество, което прави възможно или по-лесно и по-бързо постигането на a обективен.

Обичайно е да се използват "технологични ресурси" в различни области като бизнес администрация, на икономика или дори на образование, с подобно значение. Но каквото и да е твое контекст на приложение, представляват в днешния хипертехнологичен свят един от най-определящите фактори в човешката дейност, тоест това е един от факторите, които обикновено правят разликата между успеха и провала.

Това се дължи на факта, че технологичните ресурси могат най-общо казано да изпълняват важни задачи в области като напр комуникация, производство, регулиране или транспорт.

Те правят работата или работните задачи много по-ефективни, пъргави или дори забавни. изучаване на. Те дори могат да революционизират самата идея за работа и учене, счупване парадигми за да отворим вратата за иновативни и неочаквани сценарии, както се е случвало много пъти през последните десетилетия.

Видове технологични ресурси

Тези ресурси могат да бъдат от два различни вида:

  • Материални технологични ресурси, когато става дума за инструменти, части от машини, бетон, физически елементи, които можем да приложим към конкретна задача.
  • Нематериални технологични ресурси, когато, напротив, те са нематериални, абстрактни елементи, като напр. софтуер (софтуер) или интернет.

Значение на технологичните ресурси

Технологичните ресурси засягат всички области, от образованието до индустрията.

Както казахме преди, технологичните ресурси обикновено са първите, които се разглеждат в днешния свят, защото те позволяват повече от всякога в историята да се изпълняват задачи по нови начини.

Например какво търговия онлайн представени за бизнес, или TIC (Информационни и комуникационни технологии) за личния и афективния живот са само примери за гигантския потенциал, който съществува в приложната технология, тоест потенциала, който трябва да реши проблеми. Няма друг елемент, разработен от човечеството притежава тази способност да трансформира реалност, като технологията.

Примери за технологични ресурси

Някои примери за технологични ресурси са:

  • интернет и на телекомуникации, способен да ускори предаването на информация повече от всякога, те могат да се използват с търговска цел, като ресурс за дистанционно обучение или като начин за ефективно координиране на връзките на бизнес.
  • В роботизиран и автоматизацията в индустриалния и производствения свят са най-революционният ресурс по отношение на максимизирането на времето и скоростта на работа и в същото време поставянето под контрол на нуждата от промишлени работници.
  • В софтуер specialized, един от най-мощните професионални инструменти през последните десетилетия, вече е част от знанията, с които всички скоро завършили трябва да се справят, за да упражняват професията си. Архитекти, инженери, библиотекари и дори сценаристи и дизайнери използват компютърни програми, които им позволяват да работят по-добре и по-бързо.

Други видове ресурси

В допълнение към технологичните ресурси често се споменават:

  • В финансови ресурси, какво общо има капитал и с капацитет за вземане на заем, необходим за насърчаване на всеки продуктивен проект, със или без печалба.
  • В човешки ресурси, които не са нищо друго освен персонал от работници, специализирани или не, които са отдадени на конкретна производствена работа.
  • Административните ресурси, които са логистичното сърце на всяка компания, организация или човешка инициатива, тъй като служат като контрол, комуникация и вземане на решение.
!-- GDPR -->