социални явления

Обясняваме какво представляват социалните явления и техните характеристики. Също така, някои примери за актуални социални явления.

Протестът срещу насилието над животни е социален феномен, който преминава границите.

Какво представляват социалните явления?

В социология, социални явления се разбират като всички онези събития, тенденции или реакции, които се случват в рамките на a обществото установен човек. Те се доказват чрез колективни модификации на поведение, ръководене.

С други думи, социалното явление е част от поведение, ръководене наясно с обществото, специфичен начин, по който то организира и структурира своите реакции. Определя се от обективните и субективните условия на живот в който живеят хората.

По този начин социалните явления могат да бъдат от различно естество и да отговарят на специфични интереси или дори да бъдат следствие от други видове фактори, като икономическия. Въпреки това, тъй като са от изключително социален тип, те са ограничени в своята перспектива до взаимоотношенията между индивидите, които съставляват общност.

Социологията е дисциплина която изучава социалните явления, въпреки че те също могат да бъдат анализирани от гледна точка икономичен, психологически, исторически или политикаи в тези случаи концепцията е съобразена със специфичните нужди на подхода.

Характеристики на социалните явления

Социални феномени като "окупацията" на Уолстрийт проникват в ежедневието.

Социалните явления се различават от другите видове явления по това, че имат отношение към начина на мислене и действие на хората в рамките на едно общество, те са субективни и относителни по своята същност. В някои случаи те дори отговарят на характеристиките на колективното въображение.

Социалните явления се обсъждат в опит да се разбере системно или контекстуално взети решения от колектив. С други думи, практически всичко може да бъде даден социален феномен.

Изпъква обаче онова, което нарушава това, което се счита за „ежедневно“ или „традиционно“ поведение на изследваното общество. Така това, което в един исторически момент може да бъде поразителен социален феномен, в друг може да бъде малко повече от правило установено.

Примери за социални явления

Формите на потребление също са социални явления.

Не е трудно да се намерят примери за социални явления, въпреки че е да се вземе решение за конкретен конкретен случай. Най-общо казано, колективните решения са примери за социално явление.

Сред тях са и миграции масови, политически бунтове, трудови тенденции, тенденции на потребление, престъпни дейности, бедност или разширяването на a религия в рамките на дадена общност.

Актуални социални явления

Възходът на евангелските църкви е социален феномен от Третия свят.

В момента има повече или по-малко обобщени тенденции по отношение на социалните явления. Те се дължат по един или друг начин на „духа на епохата“, тоест на колективното несъзнавано на определен културен регион, ако не и на целия свят.

Например, масовата емиграция на венецуелци през последните пет години е социален феномен (също политически и икономически) в региона на Южна Америка. Същото е и с политическия възход на ултраконсервативните партии в страната Европа на Изтока в последно време.

В една по-специфична сфера като обществото в Северна Америка се наблюдава известна поляризация, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност.

Друг възможен пример е възходът на технологията на социални мрежи в конституирането на двойките и любовните отношения на Запад или дори във възхода на евангелските конгрегации в нациите от американския трети свят.

!-- GDPR -->