втвърдяване

Обясняваме какво е втвърдяване, видовете, които съществуват, характеристиките на всеки един и примери. Също така, какво е синтез.

Втвърдяването се дължи на промени в температурата или налягането, като например охлаждане на лава.

Какво е втвърдяване?

Втвърдяването е процесът на физическа промяна или фазова промяна, чрез която материя пас течно състояние да се в твърдо състояние, чрез промяна на налягане на които е подложено.

При последното се различава от замръзване, което предполага същия резултат върху течната материя, но от намаляването на нейното температура под точката на замръзване. Тази разлика е по-техническа и в неакадемични или научни области и двата термина обикновено се използват взаимозаменяемо.

Втвърдяването или замразяването е процесът (противно на топенето или топенето), който кара твърдата материя да се превърне в течност от промяната на физическите й условия на налягане и/или температура. Те са обратими процеси в смисъл, че материята не се преобразува химически, тоест не се случват химични промени (конститутивна), но физическа (форма).

Можем да говорим за различни видове втвърдяване, в зависимост от промените, които настъпват в материята, например:

  • Кристализация. Състои се от образуването на структури твърдо вещество в еднородна течност, като частици се съберат. Възможно е да се наблюдават тези структури, както във водата, когато започне да замръзва, тъй като твърдо и течно съществуват заедно за няколко мига.
  • Витрификация. Някои материали могат да се втвърдят без кристализация, като стъкло или глицерол, така че да няма рязко преминаване между една физическа фаза и друга, но има загуба на еластичност постепенно, водещо до твърдо състояние.
  • Преохлаждане. Това е процес, при който течността се охлажда до температури под нейната точка на замръзване, без да се променя фазата, без да се втвърдява. За да се случи това, течността трябва да е достатъчно чиста.

Втвърдяване и сливане

Точката на топене е температурата, при която материалът става течен.

Топенето е обратният процес на втвърдяване и замръзване. Състои се от добавяне Енергия към твърд материал, за да увеличите движението на вашия частици, губейки химическите си връзки и фиксираната си структура. Това е преминаването от твърдо състояние към течно.

Всяко твърдо вещество има a точка на топене От което променя фазата и става течно състояние: обратното на точката на замръзване, при която течностите стават твърди. Колкото по-висока е споменатата точка на топене, толкова повече енергия (тоест по-висока температура) ще е необходима на твърдото вещество, за да се стопи, тоест да стане течно или полутечно.

Примери за втвърдяване

Стъклото се нагрява, за да го оформи и става твърдо, когато се охлади.

Някои примери за втвърдяване са:

  • В Вода Когато замръзвате в нашите хладилници, това е типичният пример за втвърдяване на течност поради загуба на топлина.
  • Врящата лава, която блика от подпочвата, когато има Вулканични изригвания това е течен материал, подложен на огромни температури и налягания. Докато се издига на повърхността, той бавно губи енергия и в крайна сметка се превръща в твърд материал.
  • Когато правим фигури с глина, забелязваме, че когато е мокра, глината е ковка, но когато изсъхне става твърда, твърда и крехка.
  • В метали в стоманодобивната промишленост те се нагряват в гигантски пещи, за да се стопят (превеждат ги от твърдо в течно) и след това ги изливат във форми със специфични форми. Съдържащи се там, течните метали се охлаждат и втвърдяват и след като бъдат извадени от формата, те ще имат желаната форма.
!-- GDPR -->