равни възможности

Обясняваме какво представляват равните възможности, как позволяват преодоляване на социалните неравенства и значението им в демокрацията.

Равните възможности предлагат на всички едни и същи инструменти и възможности за развитие.

Какво е равни възможности?

Когато говорим за равни възможности, имаме предвид идеята, че всички лица трябва да имаме същата отправна точка в обществото. С други думи, само нашите усилия и нашите собствени решения могат да отбележат нашите развиващи се, без нашето съществуване да се определя от нашето социално или икономическо положение на раждане.

Въпреки това, в нашите общества демократично капиталисти, не всички идват на света при еднакви условия: някои се раждат в богат дом, с отворени всички врати, а други в по-малко облагодетелствани домове, с недостатъци и следователно с по-малко възможности и по-напрегнат живот.

Това явление, известно като Социално неравенство, е често срещано при почти всички човешки общества, в по-голяма или по-малка степен. В някои случаи обаче такава разлика може да бъде преодоляна, като по този начин се позволява социална мобилност (смяна на социално-икономическата класа, нагоре или надолу), докато в други тя е практически непреодолима.

В този контекст социалната справедливост е политическата перспектива, която защитава правото на всеки индивид да има същите възможности като другите. Така индивидът може да се възползва от тях и да ги преодолее, или да ги пропилее и да се провали. И в двата случая това ще бъде следствие от вашите действия, а не от вашите наследство, тоест на грешките и вината, допуснати от техните родители.

много правителства и организациите с нестопанска цел се борят за затваряне на пропастта от възможности между богати и бедни или между други социални сегменти.

Например, сред претенциите на феминизъм от края на 19 век съществува идеята за равни възможности за обучение, работа и заплащане на мъжете и жените. Въпреки това, дори днес има разлика в заплащането между заплащането на мъж и жена, които вършат една и съща работа.

Значението на равните възможности

Равните възможности са единствената гаранция за по-социално бъдеще справедливо, което позволява диверсификация, взаимен растеж на различните сектори на общност, и размяната на богатство при условия, които наистина се дължат на усилия, за креативност, на работа, а не на наследствени състояния.

Това, освен това, е от ключово значение за една по-справедлива култура, която възнаграждава усилията по същия начин, идващи от всеки, който идва: мъже, жени, религиозни, миряни, мигранти, местни жители и т.н.

Има много социални сектори, които се противопоставят на тази идея, тъй като смятат, че разликата във възможностите е „естественият ред“ на човечеството. От друга страна, трудно е да се приеме колко голяма част от успеха на всеки се дължи на определяне на условия извън техните собствени усилия.

Нека също така помним това през цялото време история разликата между могъщ и покорен, между богати и бедни не винаги е било същото. Тези, които днес принадлежат към предпочитания слой в други времена, можеха да затворят всички врати или обратното.

!-- GDPR -->