гражданин

Обясняваме какво е гражданин и еволюцията на този термин в историята. Освен това, какво означава да си добър гражданин?

Често се говори за граждани, които принадлежат към определена нация.

Какво е Citizen?

Концепцията за гражданин се отнася до тези, които упражняват своето гражданство, състояние, което характеризира гореспоменатата категория граждански и това може да се определи като поредица от признания, изразени в права и задължения, както индивидуални, така и социални.

В ежедневния живот използваме думата гражданин, за да се отнасяме към лица които живеят в а град. Това припокриване на идеи възниква в историческата концепция на термина, която намекваше за жителите на така наречения град-държава.

В случая на Древна Гърция определението не включва всички тях, тъй като се ограничава до свободни мъже, които са били родени в града. Следователно жените, робините и чужденците бяха извън тази категория. По този начин а аристокрация („Правителство на най-добрите“), а гражданството беше ограничено до това.

В случая с Римската империя имаше различни степени на привилегировано гражданство, което беше малко по-приобщаващо от гръцкото. Въпреки това, може би пиковият момент в тази еволюция е бил Френската революция от 1789 г., в която идеите на свободата, равенство а братството включвало всички мъже, родени в страната, независимо от социалния им статус (с изключение на престъпниците). Няколко години по-късно „Декларацията за правата на човека и гражданина“ означава консолидирането на това удължаване на срока.

Въпросът за гражданството на жените и тяхното равенство с мъжете ще дойде много по-късно и ще бъде много по-променлив според всяка страна, с разширения като правото на глас или равенството в условията на труд. Трябва обаче да се отбележи, че дори днес в някои страни основните права на гражданство не се признават за жените.

Накратко, концепцията за гражданин беше променена с течение на времето: тя премина от препращане към принадлежност към a социален клас или релевантност в рамките на a общност самият факт, че сте роден на територията на дадена държава.

От правна гледна точка често говорим за граждани, принадлежащи към a нация специфични. Това е връзка, която създава капацитет и задължения, и това според законодателство от всяка страна варира. В някои случаи се допуска гражданство за децата на граждани, дори ако те не са родени в страната. По този начин в света има много хора, които имат двойно гражданство, което им предоставя същите условия като родените в мястото (местни граждани).

Какво означава да си добър гражданин?

Училището е важна област, в която се учиш да бъдеш добър гражданин.

Концепцията за гражданство обаче има и страна, която излиза извън правната и обективна рамка. Доколкото се смята, че съжителство в обществото Това е нещо, което се изгражда ежедневно сред всички, състоянието на добър или лош гражданин се дава от поведението на индивидите в отношенията им със съседите.

Нека да разгледаме някои примери за това какво се очаква да направи "добър гражданин":

  • Спазвайте задълженията на страната (данъчни, законови, демократични).
  • Действайте с образование Й аз уважавам за други, особено възрастни хора, деца и хора с увреждания.
  • Включете се в вземане на решение която трябва да бъде дадена в обществото, като участва в случаите, с които разполага и се организира, за да изрази проблеми Това се появява.
  • Помогнете да се погрижите за заобикаляща среда в която живее, като по този начин се грижи за следващите поколения.

В семейство и връзките от първа инстанция са тези, които най-много ще благоприятстват детето да ги придобие стойности, но училището също е важна област, в която се учиш да бъдеш добър гражданин. Ето защо в много страни има задължителен предмет, известен като гражданско обучение или обучение по етика и гражданство, което помага да се затвърдят тези ключови концепции за добро съвместно съществуване между всички.

!-- GDPR -->