интуитивно прозрение

Обясняваме какво е интуитивно познание, неговата валидност, важност и характеристики. Освен това връзката му с рационалното познание.

Интуитивните знания ви помагат да вземате решения бързо.

Какво е интуитивно познание?

Под интуитивно познание или интуитивно мислене обикновено разбираме формите на знания непосредствени процеси, които не произлизат от рационални и съзнателни процеси, тоест се получават без анализ Й разсъждения но са резултат от определени несъзнателни процеси, които обикновено наричаме интуиция.

Интуитивното мислене обикновено е бързо, пъргаво и е свързано с креативност, така че обикновено не се знае „откъде идва“, тоест е тъмно, херметично. Следователно не винаги се счита за валидна форма на мисъл, особено във формални условия, въпреки че когато става въпрос за решаване проблеми бъде валиден като всеки друг.

Интуицията е полето на изследване на психология и на Теория на познанието, и въпреки че често се свързва с псевдонауки и окултни обяснения, присъствието му в човешкия мозък е неоспоримо. Просто се дължи на несъзнателни процеси, а не възприятия свръхестествено.

Характеристики на интуитивното знание

Интуитивното знание, както казахме по-горе, е част от неформалните, често необясними форми на знание, които протичат бързо и без предварителен анализ. Често осъзнаваме тяхното съществуване, когато сме изправени пред нови ситуации.

Интуитивното знание обикновено се получава от подобни или отдалечено сходни минали ситуации, така че индивидът успява да направи своеобразна творческа дедукция, за да разреши проблема, който му се поставя.

Интуитивното познание обикновено се проявява в моменти на риск, от налягане или непосредственост, в която няма марж на метеорологично време за разсъждение или оценка. Проявява се под формата на незабавни или творчески спонтанни или логически действия.

Примери за интуитивно познание

Някои примери за интуитивно познание са:

  • В емпатия В много случаи той работи на базата на интуитивно познание, когато ни позволява да познаем душевното състояние на човек, без да го знаем предварително, или без да има явни прояви на сантименталност (плач, писъци от болка и др.).
  • В рискови ситуации интуитивното познание ни дава предимство за оцеляване, позволявайки ни незабавна реакция или секунда на съмнение, преди да предприемем действие. Например, когато ни предложат питие и нещо ни казва да не го пием, това може да е нашата интуиция, която извежда нещо странно в околната среда и ни предупреждава за опасността.
  • Когато сме изпълнявали задача дълго време или сме запознати с някакъв вид дейност, която ни се дава лесно, по-често наблюдаваме как се появяват интуитивни знания: толкова сме свикнали със задачата, че ако ни се даде различен, можем да приложим неговите модели към новото и да изведем нещата, преди да ни бъдат обяснени.

Значението на интуитивното познание

Интуитивното познание ни позволява да не вярваме на привидно безобидни ситуации.

Интуитивното мислене и интуитивното познание са форми на разсъждение, тясно свързани с подсъзнанието и с нашите ирационални аспекти. Точно затова се радват на определена скорост и свободата в умовете ни.

Това означава, че те са режими на мисъл и на изучаване на примитивни, но функционални, част от нашия животински аспект или просто от нашата по-малко видима ментална схема. Във всеки случай това е форма на знание, която винаги ще бъде достъпна, дори и да ни липсва образование формално и рационално.

Интуитивно познание и рационално познание

Интуитивното познание често се противопоставя на рационалното знание, доколкото последното не е бързо и несъзнателно, а по-спокойно и видимо, съзнателно.

Освен това рационалното знание е резултат от усилие за натрупване информация, извеждат нови данни от помещенията и стигат до заключения логичен, повторим, доказуем. Ако интуитивното знание се формира тайно, рационалното се нуждае от обучение, обучение и практика, в зависимост от това какво е то.

Други видове знания

Други видове знания са:

  • Религиозно познание. То е свързано с мистичния и религиозен опит, тоест със знанието, което изучава връзката между човешкото същество и божественото.
  • Научни познания. Извлича се от приложението на научен метод към различните хипотеза които произтичат от наблюдение от реалност, за да може да демонстрира чрез експерименти кои са законите, които управляват Вселената.
  • Емпирично познание. Тя се придобива чрез пряк опит, повторение или участие, без да се изисква подход към абстрактното, а от самите неща.
  • Философско познание. Тя произлиза от човешката мисъл, абстрактно, използвайки различни методи логично или формално разсъждение, което не винаги следва пряко от реалността, а от въображаемото представяне на реалното.
!-- GDPR -->