популярно знание

Обясняваме какво е популярно знание, как се усвоява, неговата функция и други характеристики. Също и други видове знания.

Популярното знание включва социално поведение и се усвоява спонтанно.

Какво е популярно знание?

Под популярни познания или общоизвестни ние разбираме този тип знание, което не идва от формални и академични източници, както се случва с институционалните знания (наука, религияи др.), нито притежават конкретно авторство.

Те принадлежат към общите обществото и са придобити директно от опита на света, резултат от навик, на здравия разум или на обществения живот. С други думи, те се научават по спонтанен, натурализиран начин.

В известен смисъл популярното знание и вулгарно знание би било повече или по-малко синоними: и двете са форми на неофициално знание, което не изисква логически или експериментални демонстрации, или рационална аргументация.

Възможно е обаче терминът „популярен“ да означава и познания на предците, от племенен или местен произход, предавани от едно поколение на друго устно. Те са маргинални знания по отношение на писмените, академичните и научните знания.

Популярното знание може да действа като инструмент за взаимно разбиране между индивиди, принадлежащи към различни общности. Може също така да осигури обща основа за формиране на a самоличност съвместно, особено когато става въпрос за истории, митове Й вярвания, в който обикновено има фрагменти от a истина споделена история.

Характеристики на популярните знания

Популярните знания се предават социално и общностно или от пряк опит на света. Следователно, той не изисква проучвания или подготовка, нито може да бъде администриран от група, както се случва с институционалните познания.

От друга страна, тя може да има ограничена валидност в случаите, когато общност, или географски регион, тъй като по същество това е социална конструкция. Въпреки това, не трябва да се бърка със здравия разум, който е a логика свързани повече или по-малко разпространени в обществото или някаква група в него.

Примери за популярни знания

Ролите на половете са част от популярното знание, което се променя с времето.

Някои примери за популярни знания са:

  • Ролите на пол, тоест какво се разбира в рамките на дадена общност, които са типичните задачи на мъж и жена, или на неженени мъж и жена, женени и т.н.
  • Правилата на съблазняването и ухажването, които освен че са популярни, се различават по поколения и не са написани никъде.
  • Историите за идентичност на общност, като епоси, космологии и дори легенди градски.

Разлики с научното познание

За разлика от популярните знания и други форми на неформално знание, научното познание изисква валидиране, демонстриране и специализирано разпространение.

Всъщност, за да получите популярни знания, трябва само да принадлежите към определена общност, дори временно. Напротив, научното познание е запазено за онези, които са инициирани в официален път на изучаване на технически и високоспециализирани, тъй като не е разбираемо за никого, разбира се.

Например, всеки може да знае повече или по-малко кога вали в a регион определено, тъй като обичаите и опитът го позволяват. От друга страна, специалист по климата може да обясни тези явления и дори да направи климатични прогнози, тъй като това е неговата област на научна експертиза и има концептуалните инструменти за това.

Други видове знания

Други форми на познание са:

!-- GDPR -->